Ročný výnos z prenájmu nehnuteľnosti v Rakúsku

Nižšie uvedený príklad  ilustruje kalkuláciu výnosu z prenájmu nehnuteľnosti v Rakúsku a zohľadňuje konzervatívny scenár obsadenosti.

Poznámky:

1. , 4. Čistá DPH - DPH je vrátená pri nákupe ale musí byť platená z príjmov z prenájmu. 

2. Kolok, poplatok za kataster, provízia agentúry, notársky poplatok.

4. Scenár konzervatívnej obsadenosti - plná obsadenosť počas  20 týždňov (zimná a letná sezóna) pri priemernej cene 1500 EUR + DPH a bez obsadenia počas 32 týždňov mimo sezóny.

5. Poplatok agentúre za prenájom sa zvyčajne pohybuje od 18 do 30%.

6., 7. Typické hodnoty majetku v Rakúsku.