Je potrebné najať si právnika pri kúpe nehnuteľnosti v Rakúsku?

Pri kúpe nehnuteľnosti v Rakúsku nie je nutné si najímať právnika. Právny súlad prevodu zaručuje notár, ktorý je nezávislý, rakúskou administratívou poverený úradník, prípadne advokát, ktorý je zaregistrovaný v Advokátskej komore.

Tento advokát alebo notár je potom tiež autorom zápisu do knihy vlastníctva (kataster) a kúpnej zmluvy o prevode. V zložitejších prípadoch je ale vhodné si právnika, ktorý bude Vaše záujmy zastupovať, najať. Radi Vám odporučíme vhodnú právnickú kanceláriu, ktorá sa touto problematikou zaoberá.