Môžem si v Rakúsku kúpiť akýkoľvek majetok? Existujú nejaké obmedzenia pre zahraničných kupujúcich a nerezidentov?

Občania EÚ si môžu v Rakúsku kúpiť akýkoľvek majetok za rovnakých podmienok ako miestni rakúski kupujúci. Existuje však veľa obmedzení týkajúcich sa využívania nehnuteľnosti, ktoré sú zvyčajne závislé od regiónu, v ktorom nehnuteľnosť kupujete. V oblastiach turistického ruchu sú všeobecne 3 typy nehnuteľností:

  • Nehnuteľnosti, ktoré je možné využívať len ako trvalé bydlisko. Tento majetok môžete buď kúpiť aby sa stal vašim trvalým bydliskom (t.j. stať sa rakúskym daňovým rezidentom a tráviť tam väčšinu času), alebo ho dlhodobo prenajať komukoľvek, kto si tam zriadi svoje trvalé bydlisko.
  • Nehnuteľnosti, ktoré je možné využívať ako druhý domov bez povinnosti prenájmu. Tento typ nehnuteľnosti je v populárnych lyžiarskych oblastiach relatívne vzácny. Miestna administratíva sa totiž snaží vyhnúť vzniku "miest duchov", obývaných len počas zimnej lyžiarskej sezóny, čo sa často stáva napríklad vo Francúzsku.
  • Takzvané "turistické rezidencie". Tieto nehnuteľnosti sú druhým domovom pre svojich majiteľov, ale keď ich majiteľ nepoužíva musia byť prenajímané. Obsadenosť vlastníkmi je často obmedzená na niekoľko týždňov v roku. Tieto nehnuteľnosti zvyčajne prechádzajú cez profesionálnu agentúru. V tomto prípade je možné požadovať vrátenie DPH z nákupu.

Väčšina nehnuteľností ponúkaných na tejto webovej stránke patrí do druhej alebo tretej skupiny, pretože sú u našich klientov obľúbenejšie. V prípade, že by vás viac zaujímali nehnuteľnosti z prvej kategórie, nás môžete kontaktovať. Občania, ktorí nie sú občanmi EÚ, si môžu kúpiť nehnuteľnosť prostredníctvom spoločnosti so sídlom v Európe.