Aký je proces nákupu nehnuteľností v Rakúsku?

Akonáhle si kupujúci zvolí nehnuteľnosť, podpíše s predávajúcim predbežnú zmluvu (Kaufanbot). Väčšinou sa to zaobíde bez zaplatenia rezervačného poplatku, ale pri podpise je už potrebné mať všetky prostriedky na kúpu k dispozícii, pretože táto zmluva je už právne záväzná a zvyčajne jej splnenie nemožno podmieniť neskorším získaním hypotéky. Pokiaľ kupujúci od tejto záväznej zmluvy odstúpi, musí zaplatiť väčšinou okolo 5% z kúpnej ceny plus náklady a dane. Táto istina tu figuruje namiesto rezervačného poplatku. Potom notár alebo určený advokát vykoná kontrolu dokumentácie a vlastníctva v katastri a spíše kúpnu zmluvu (Kaufvertrag). Keď ju obe strany podpíšu, zaregistruje ju notár na katastri nehnuteľností. Väčšinou do týždňa od podpisu kúpnej zmluvy musí kupujúci previesť peniaze na zaistený účet u notára alebo povereného advokáta. Keď je vybavená registrácia zmluvy na katastri, čo trvá spravidla 2 až 4 týždne, dôjde k odovzdaniu apartmánu. Vlastný prevod vlastníctva trvá na katastri dlhšie, ale to už môžete svoj nový apartmán užívať.