Aká je v Rakúsku ochrana kupujúcich pri kúpe ešte nepostavenej alebo nedokončenej nehnuteľnosti?

Vzhľadom na vysoký dopyt po horských nehnuteľnostiach v Rakúsku sa väčšina nových projektov čiastočne predáva ešte pred dokončením výstavby. Nákup nehnuteľnosti pred dokončením je vo všeobecnosti v Rakúsku celkom bezpečný. Platby sa vykonávajú v etapách, pričom posledná splátka nie je developerovi niekoľko prvých rokov k dispozícii ako záruka. Platby sa navyše zvyčajne uskutočňujú v úschove na účte notárskeho klienta a uvoľňujú sa iba na základe dôkazu, že niektoré práce boli vykonané. Novo-postavené nehnuteľnosti majú 30-ročnú záruku na prípadné stavebné chyby. Zariadenia sú obvykle garantované na 2 roky.