Trh s nehnuteľnosťami v Rakúsku

Prečo sa oplatí investovať do nehnuteľností?


Článok je umiestnený v kategórii: Trh s nehnuteľnosťami v Rakúsku, Kúpa nehnuteľnosti v Rakúsku

5. 7. 2014

Nehnuteľnosti sú medzi profesionálnymi investormi dobre zavedenou triedou aktív. Majú potenciál generovať zisk ako prostredníctvom zhodnotenia kapitálu (nárast hodnoty nehnuteľnosti v priebehu času), tak aj prostredníctvom pravidelných príjmov z prenájmu (výnosy z prenájmu).

Skúsení investori aj obyčajní ľudia radi investujú veľké časti svojho bohatstva a úspor do hmotného majetku, na rozdiel od finančných cenných papierov, ako sú akcie alebo dlhopisy. Tento pohľad na majetok ako spôsob uloženia "hodnoty alebo bohatstva", sa počas hospodárskej krízy zintenzívňuje.

Vzhľadom na náklady spojené s nákupom a predajom nehnuteľností a skutočnosť, že majetok je menej likvidný ako bežné akcie, dlhopisy alebo meny, je teda vnímaný ako vhodnejší pre dlhodobých investorov (tj tých, ktorí chcú maximalizovať hodnotu svojich aktív v horizonte dlhšom ako 5-10 rokov).

Takže ... je nehnuteľnosť naozaj rozumná investícia, alebo investíciu do nehnuteľnosti možno vysvetliť iba komfortom vlastnenia hmotného majetku?

Dlhodobé údaje z niekoľkých storočí (zdroj: Francúzsky národný štatistický úrad, profesor Shiller "Iracionálna exhuberancia", profesor Rogoff "Tentoraz je iný") ukazujú, že ceny nehnuteľností sa dlhodobo zvyšujú mierne nad infláciou vo všetkých krajinách, v ktorých sú k dispozícii dlhodobé údaje. V dôsledku toho celkové výnosy z majetku, ktoré sú súčtom zvýšenej ceny nehnuteľností a príjmov z prenájmu, v dlhodobom horizonte výrazne prevyšujú infláciu.

Tento trend sa v posledných desaťročiach zrýchlil, keďže populácia na celom svete vzrástla (celosvetová populácia za 50 rokov vzrástla z 3 miliárd ľudí na 7 miliárd ľudí) - priemerný priestor na osobu sa stal oveľa obmedzenejším a cennejším, takže hodnota nehnuteľnosti vzrástla vo väčšine častí sveta výrazne nad priemernou mierou inflácie.

Pokiaľ ide o riziko alebo nestálosť, spoločná "intuícia" že ceny nehnuteľností sú stálejšie ako akcie, je potvrdená a zdokumentovaná aj v mnohých štúdiách, ktoré porovnávajú správanie rôznych kategórií aktív v dlhodobom horizonte (napr. "Irrational Exuberance" profesora Shillera, analýza údajov z dvoch storočí).

Ak vezmeme do úvahy kombináciu dlhodobých výnosov nad infláciou a nižšiu nestálosť ako akcie, je ľahké pochopiť, prečo nehnuteľnosti apelujú na tak širokú škálu investorov.


späť na zoznam článkov