Trh s nehnuteľnosťami v Rakúsku

Nová daňová reforma v Rakúsku ovplyvní i zahraničných investorov


Článok je umiestnený v kategórii: Trh s nehnuteľnosťami v Rakúsku, Kúpa nehnuteľnosti v Rakúsku

25. 8. 2015

Rakúska vláda a parlament schválili všeobecnú daňovú reformu, ktorá vstúpi do platnosti v roku 2016. Táto reforma sa síce zameriava predovšetkým na vnútroštátne daňové otázky, ako je zníženie dane pre osoby s nízkymi príjmami a naopak zvýšenie daní u tých, ktorí zarábajú viac ako 1 milión EUR, avšak jej znenie ovplyvní aj zahraničných investorov investujúcich do rakúskych nehnuteľností.

Kým daň z prevodu nehnuteľnosti a katastrálny poplatok pri prevode vlastníctva zostanú rovnaké, dôjde k zvýšeniu dane z 25% na 30% zo zisku z predaja u nehnuteľností, ktoré nie sú hlavným, tj. trvalým bydliskom (tzv. druhý domov) predávajúceho. V súčasnej dobe neexistuje žiadna daň zo zisku z predaja pri predaji hlavného bydliska (prvý domov) a dokonca aj daň zo zisku z predaja u druhého domova je nižšia pre nehnuteľnosti nadobudnuté pred rokom 2002. Očakáva sa teda, že ceny nehnuteľností porastú, pretože sa predávajúci budú snažiť zdieľať tento negatívny dopad s kupujúcim.

Ďalšie zmeny vzniknú v zdaňovaní príjmov z prenájmu. Cudzinci rovnako ako sami Rakúšania často kupujú byty v rakúskych lyžiarskych strediskách. Apartmán používajú pár týždňov v roku na zimnú či letnú dovolenku a zvyšok roka ho prenajímajú turistom. Pre cudzincov sú tieto príjmy normálne zdanené na základe takzvanej "obmedzenej daňovej povinnosti". Nižšie uvedená tabuľka porovnáva "obmedzenú daňovú povinnosť" platnú v roku 2015 s novo zavedeným systémom, ktorý nadobudne účinnosť od roku 2016. Ten je založený na progresívnom zdanení.

Príjem z prenájmu

Daň v r. 2015

Daň v r. 2016

do 2000 €

0%

0%

2000 – 9000 €

36,5%

25%

9000 – 22 000 €

36,5%

35%

22 000 – 51 000 €

43,2%

42%

51 000 – 81 000 €

50%

48%

81 000 – 991 000 €

50%

50%

nad 991 000 €

50%

55%

Ako je zrejmé z tabuľky vyššie, u nižších príjmov z nájmu sa daň zníži. V skutočnosti dokonca aj pre majiteľov veľkých luxusných bytov zarábajúcich na nájme približne až 50 000 EUR ročne (zvyčajne sa jedná o byt za cenu 1 milióna EUR majúce ročný výnos 5%), a to najmä v prípade, že je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve páru alebo má viac vlastníkov, bude táto zmena prínosom. Tí, ktorí vlastnia viac nehnuteľností alebo veľké horské chaty, zvyčajne volia vlastníctvo prostredníctvom spoločnosti.

Nastanú aj ďalšie menšie zmeny majúce vplyv na zahraničných investorov investujúcich do rakúskych nehnuteľností, ako napríklad zmeny v percentách amortizácie. Rakúsky daňový systém nie je vždy jednoznačný, a preto odporúčame každému, kto kupuje nehnuteľnosť v Rakúsku, kontaktovať daňového poradcu, ktorý mu poskytne cenné rady. Kontaktujte nás, radi Vám nejakého odporučíme.


späť na zoznam článkov